Schoolplein

Een nieuw schoolplein

Koninginnedag 2013 was de aftrap van de eerste initiatieven om het schoolplein aan te pakken. Het huidige schoolplein is overwegend bestraat en biedt weinig speelaanleiding voor kinderen. Hoog tijd dus om het schoolplein eens grondig aan te pakken. Het eerste beetje geld is bij elkaar geharkt tijdens Koninginnedag 2013, echter dit is onvoldoende om het schoolplein ook daadwerkelijk aan te pakken. Daarvoor is meer hulp nodig, sponsors zijn dus van harte welkom.

Schoolpleincommissie

In oktober is er een schoolpleincommissie samengesteld bestaande uit leerkrachten, afvaardigingen van oudercommissies en ouders van kinderen. Zij zijn de drijvende kracht achter dit project en dit weblog. Om u te informeren, maar zeker ook om inbreng vanuit alle belanghebbenden en geïnteresseerden tot zich te krijgen is deze site en weblog in het leven geroepen. Via het blog kunt u reageren op blogbijdrages of u kunt contact opnemen via het contactformulier.

Planning

Hoewel veel afhankelijk zal zijn van het ontwerptraject als ook de inspraak van belanghebbenden is het streven om voor de zomervakantie van 2014 een compleet plan af te hebben. Wat betreft de financiering geldt dat veel afhankelijk zal zijn van subsidies. Hierbij is het altijd zeer de vraag of je aan alle eisen kan en wilt voldoen. Daarbij geldt ook dat bepaalde potten al snel geclaimd zijn of dat er geloot wordt. De uitvoering van het nieuwe plein zal dus stapsgewijs gaan plaatsvinden afhankelijk van beschikbaarheid van geld.

Participeren

Ook voor basisscholen is het lastig om financieel alles rond te krijgen. Een uitdagend schoolplein is niet vanzelfsprekend. Niet alleen de aanleg maar vervolgens ook het onderhoud van het schoolplein is een behoorlijke kostenpost. Kindcentrum Bernhard beschikt over een open schoolplein, wat inhoud dat het plein ook buiten de schooltijden om gebruikt kan worden. Daarmee is het schoolplein een plek voor iedereen. Wilt u bijdragen aan een uitdagende schoolomgeving dan doen wij een oproep tot sponsoring.